24/10/2016 | 0

Thủ tướng Anh họp với các lãnh đạo ở Scotland, Bắc Ireland & Wales

Thủ tướng Anh họp với các lãnh đạo ở Scotland, Bắc Ireland & Wales

London, Anh. (Reuters) – Các nhà lãnh đạo của Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales đã gặp Thủ tướng Anh Theresa May hôm nay để thảo luận về vai trò mà 3 nước sẽ có trong tiến trình rời khỏi Liên Âu.

Đây là một vấn đề gai góc mà có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng hiến pháp. Thủ tướng May đề nghị thành lập một ủy ban mới để cung cấp cho ba chính phủ tự trị một kênh chính thức để họ có thể bày tỏ quan điểm về mối quan hệ tương lai của nước Anh với Liên Âu.

Bất đồng có thể gây ảnh hưởng tai hại cho mối liên hệ đã kéo dài 3 thế kỷ giữa Anh và Scotland. Đa số người dân Scotland bỏ phiếu để ở lại trong Liên Âu. Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon cho biết bà đã tham dự cuộc họp với đầy đủ thiện chí, nhưng thừa nhận cuộc họp khá căng thẳng.

Bà Sturgeon muốn Nghị viện của bốn nước có quyền bỏ phiếu cho các đề nghị mà Anh đưa ra với Liên Âu. Bà Sturgeon nói chính phủ của bà đang chuẩn bị cho tất cả các tình huống kể cả việc độc lập từ Anh. (Lê Hoàng)