05/07/2014 | 1

Thủ tướng Al-Maliki bác bỏ áp lực từ chức

Thủ tướng Al-Maliki bác bỏ áp lực từ chức

Baghdad, Iraq. (Reuters) – Thủ tướng Nuri al-Maliki đã bác bỏ áp lực từ chức để Iraq tìm thủ tướng mới tạo sự đoàn kết quốc gia, chống lại Quốc gia Hồi giáo.

Dân quân Quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant đã chiến một vùng đất rộng lớn ở miền Bắc, miền Tây Iraq, và một phần lãnh thổ Syria đã tuyên bố thành lập Quốc Gia Hồi Giáo.

Qua một bản tuyên bố đọc trên đài truyền hình, ông Maliki nói rằng ông ta sẽ không bao giờ từ bỏ tư cách ứng cử viên thủ tướng. Ông ta sẽ tiếp tục là một chiến sĩ bảo vệ quyền lợi quốc gia và nhân dân Iraq.

Bản tuyên bố của ông Maliki tạo thêm phức tạp cho nỗ lực thành lập một chính phủ mới có thể đoàn kết quốc gia Iraq đang chia rẽ trên lằn ranh giáo phái và sắc tộc.

Ngày hôm qua, Đạo trưởng al-Sistani – người lãnh đạo tối cao Hồi giáo Shiite Iraq nói rằng cuộc họp ngày Thứ Ba là hy vọng của người dân Iraq- nhưng đã thất bại một cách đáng tiếc.

Người dân Iraq tại thủ đô Baghdad đã tỏ ra chia rẽ sau tuyến bố của Thủ tướng Nuri al-Maliki. Theo những người chỉ trích, Thủ tướng al-Maliki đã kỳ thị người Sunni, làm cho họ đứng dậy, giúp cho ISIL nhanh chóng chiếm vùng đất phía bắc và phía tây Iraq để tuyên bố thành lập Quốc gia Hồi giáo.

Tuy nhiên, Liên minh Quốc gia do Thủ tướng Nuri al-Maliki lãnh đạo đã chiến thắng cuộc bầu cử trong tháng 4, cho nên ông ta được chỉ định làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 3.

Một người dân Baghdad nói rằng dân chúng đã bầu ông Maliki làm thủ tướng, các đảng trong nước phải tôn trọng kết quả cuộc bầu cử. Nhưng một người dân khác nói rằng ông Maliki phải đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân, Iraq đang cần một thủ tướng có thể đoàn kết được các phe phái trong nước. Ông Maliki giữ nhiệm kỳ thứ 3 sẽ là một thảm họa. (H. Võ)