16/05/2014 | 0

Thủ Tướng Abe tuyên bố xét duyệt lại luật giới hạn quân đội Nhật tham chiến ở ngoại quốc

Thủ Tướng Abe tuyên bố xét duyệt lại luật giới hạn quân đội Nhật tham chiến ở ngoại quốc

Tokyo, Nhật Bản. (Reuters) – Thủ tướng Shinzo Abe đã nói trong cuộc họp báo được truyền hình trên toàn quốc trong ngày Thứ Năm rằng Nhật cần duyệt xét lại những luật lệ chiếu theo bản hiến pháp không đủ khả năng bảo vệ nhân dân Nhật. Đang có sự phỏng đoán sai lầm là Nhật đang trở thành một nước chiến tranh, nhưng Nhật sẽ tiếp tục duy trì chủ nghĩa hòa bình ấn định trong hiến pháp.
Thủ tướng Abe đã viện dẫn đe dọa Bắc Hàn và Trung Cộng để kêu gọi tu chính bản hiến pháp cấm Nhật dùng quyền tự vệ tập thể hay đưa quân tới các nước bạn bị tấn công. Tuy nhiên, Thủ tướng Abe nói rằng chính phủ của ông ta sẽ không nhấc bỏ việc cấm Nhật tham gia các cuộc hành quân tập thể của Liên hiệp quốc chống lại sự xâm lăng một quốc gia khác.
Sau Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ muốn giới hạn khả năng quân sự của Nhật, nhưng hiện giờ Hoa Kỳ hoan nghênh Nhật bãi bỏ những giới hạn trước đây. Tuy nhiên, đề nghị của Thủ tướng Abe đang bị Trung Cộng mạnh mẽ phản đối.
Qua cuộc họp báo thường lệ trong ngày nay, Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói rằng chính phủ Abe đã có những hành động chưa có tiền lệ trong các lãnh vực quân sự và an ninh, liên kết những hành động này với cái nhìn lịch sử sai lầm của Nhật mới đây, Trung Quốc cần phải tiếp tục duy trì sự cảnh giác đối với Nhật.
Hiện khó biết lời kêu gọi của Thủ tướng Abe có thể thực hiện được hay không. Đảng Tân Komeito liên kết với đảng Dân chủ Tự do đang phân vân, nhiều dân biểu đảng Dân chủ Tự do cũng đang lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tới cuộc bầu cử địa phương năm nay và năm tới. (H. Võ)