Thứ Sáu Tuần Thánh tại Cabramatta – Úc Châu

Vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh trong mùa Phục Sinh, hàng ngàn giáo dân Công Giáo đã tề tựu trong khuông viên nhà thờ Thánh Tâm tại Cabramatta để cùng dự cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.