Thư phản đối của người Việt hải ngoại về việc xây tượng đài Hồ Chí Minh tại Áo

Thư phản đối của người Việt hải ngoại về việc xây tượng đài Hồ Chí Minh tại Áo

Một số tổ chức, hội đoàn và cá nhân người Việt hải ngoại vừa công bố một bức thư chung nhân ngày đầu tháng 2 để phản đối việc xây tượng đài Hồ Chí Minh tại Vienna, Áo quốc.

Bức thư gửi cho tổng thống, chính phủ và nhân dân Áo, thỉnh cầu nhà chức trách Áo xét lại và rút giấy phép xây cất tượng đài Hồ Chí Minh tại một công viên ở Vienna. Chi phí xây tượng đài này dự trù sẽ do nhà nước Cộng Sản Việt Nam đài thọ bằng tiền đóng thuế của người dân Việt Nam.

Bức thư xác định Hồ Chí Minh là một cán bộ cộng sản Quốc Tế Đệ Tam, đã thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam rập khuôn đảng Cộng Sản Liên Xô, gây ra cuộc chiến tranh tàn khốc làm thiệt mạng trên 3 triệu người dân hai miền Nam Bắc. Sau khi nắm quyền hành, Hồ Chí Minh đã áp đặt chế độ cai trị hà khắc, gây ra nhiều thảm cảnh và đại họa cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Hiện nay, dù Hồ Chí Minh đã chết, nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam áp đặt một chế độ độc tài toàn trị theo đường lối của ông ta, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do bầu cử, tự do lập hội, v.v.

Bức thư phản đối xác định Hồ Chí Minh không phải là một danh nhân như mọi người lầm tưởng, do sự tuyên truyền của đảng Cộng Sản Việt Nam. Ngược lại, nếu còn sống, chắc chắn Hồ Chí Minh phải bị truy tố trước tòa án quốc tế về tội diệt chủng và gây chiến tranh như lãnh tụ Pol Pot của Khờ Me Đỏ.

Huy Lam / SBTN