Thứ năm hôm nay là hạn chót của cuộc Thống Kê Dân Số năm 2020

Thứ năm hôm nay là hạn chót của cuộc Thống Kê Dân Số năm 2020

Theo thông cáo báo chí của cơ quan thống kê dân số, thứ năm (ngày 15 tháng 10 năm 2020) là hạn chót của cuộc thống kê dân số năm 2020.

Tính năng tự phản hồi trên Internet sẽ vẫn còn hoạt động trên toàn quốc cho đến 11 giờ 59 tối ngày 15 tháng 10 năm 2020 theo Giờ chuẩn Hawaii (HST), (6:00 sáng theo múi giờ ban ngày miền Đông vào ngày 16 tháng 10 năm 2020). Hãy truy cập 2020Census.gov để trả lời ngay hôm nay.

Bên cạnh đó, thời gian dự kiến cho việc trả lời qua điện thoại là vào ngày 15 tháng 10 năm 2020. Các trả lời trên giấy phải được đóng dấu bưu điện trước ngày 15 tháng 10 năm 2020. Những người thực hiện cuộc thống kê dân số Nonresponse Followup sẽ tiếp tục giải quyết các địa chỉ không tương ứng cho đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2020.