Ủy ban người Mỹ gốc Việt ủng hộ liên danh Biden-Harris tổ chức tuần hành trước thềm cuộc bầu cử tháng 11

Ủy ban người Mỹ gốc Việt ủng hộ liên danh Biden-Harris tổ chức tuần hành trước thềm cuộc bầu cử tháng 11

Theo thông cáo báo chí của Ủy Ban Người Hoa Kỳ gốc Việt Ủng Liên Danh Biden-Harris, một cuộc vận động tranh cử Biden-Harris, sẽ được tổ chức vào thứ bảy 10/10/2020  tại 9741 Bolsa Ave, Westminster, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa trong khu Catinat Plaza.

Tinh thần của buổi tuần hành là để những người có cùng quan điểm chính trị có dịp gặp gỡ nhau, chia sẻ những giá trị và niềm tin của họ đối với các nguyên tắc luật pháp, kỷ cương quốc gia, các giá trị nhân bản và nhân đạo, tư cách cá nhân của người lãnh đạo quốc gia, và nền dân chủ Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, cuộc tuần hành này còn được tổ chức đồng bộ với các cuộc tuần hành khác của cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt ủng hộ Biden-Harris trên toàn quốc. Những người tham dự sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội.

Ban tổ chức thuộc Ủy Ban Người Hoa Kỳ gốc Việt Ủng Liên Danh Biden-Harris bày tỏ mong muốn mọi người tham dự cuộc tuần hành trong tinh thần nhân văn, gặp gỡ những người bạn cùng chí hướng, thể hiện các giá trị và niềm tin của họ, dự phần vào cuộc bầu cử lịch sử trong tháng 11 tới, và góp mặt vào những sinh hoạt dân chủ văn minh tại Hoa Kỳ.