Thư mời tham dự buổi gặp gỡ thân mật với Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Thư mời tham dự buổi gặp gỡ thân mật với Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Nhóm Thân Hữu Blogger Mẹ Nấm và Mạng Lưới Bloggers Việt Nam kính mời quý đồng hương đến tham dự buổigặp gỡ thân mật vào lúc 13 giờ 30 trưa Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1 năm 2019.

Địa điểm tổ chức tại Hội trường Westminster, Community Services Building, số 8200 Westminster Blvd, California.

Đây cũng là cơ hội để blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cảm tạ quý đồng hương đã quan tâm và góp phần tranh đấu cho tự do của cô, cũng như đã dành cho cô và gia đình những tình cảm nồng hậu.

Nhân dịp này Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng mong được chia sẻ những quan tâm về tình hình đất nước và những nổ lực chung nhàm chấm dứt độc tài và bảo vệ chủ quyền tổ quốc.

Sự hiện diện đông đảo của quý đồng hương trong buổi gặp gỡ vào lúc 13 giờ 30 trưa Thứ Bảy, ngày 12 tháng 1,tại Hội trường Westminster Community Services là niềm khích lệ cho blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc NhưQuỳnh.

Nhóm Thân Hữu Blogger Mẹ Nấm và Mạng Lưới Bloggers Việt Nam thông báo và kính mời.

Số điện thoại liên lạc:

Hành Nhân: 281-707-2632

Ngãi Vinh Trương: 714-467-6469

Uyên Vũ: 619-642-7111