27/01/2014 | 0

Thủ Lãnh Đối Lập Thái: Không Đàm Phán

Thủ Lãnh Đối Lập Thái: Không Đàm Phán

Bangkok, Thái Lan (Reuters)
Lãnh tụ biểu tình Thái Lan là ông Suthep Thaugsuban tuyên bố rằng: ông ta sẽ không bao giờ thương thuyết với chính phủ nên chính phủ đừng làm mất thời gian một cách vô ích.
Sáng ngày thứ Hai, một người lãnh đạo biểu tình đã gặp đại diện cảnh sát và chính phủ để thảo luận về việc cho phép vào một cơ sở chính phủ ở quận Chang-wattana nhưng cuộc thương lượng không đem lại kết quả.
Người biểu tình Thái đang phong tỏa 7 góc đường chính trong thủ đô, buộc nhiều bộ, nhiều cơ quan chính phủ và ngân hàng trung ương phải đóng cửa.

Huệ Võ