Thư kêu gọi tham gia biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc nhân dịp kiểm điểm định kỳ phổ quát

Thư kêu gọi tham gia biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc nhân dịp kiểm điểm định kỳ phổ quát

Đại diện Hội Người Việt Quốc Gia Lausanne, ông Trần Xuân Sơn, và đại diện Cosunam, ông Nguyễn Tăng Lũy đã gởi một bức thư kêu gọi tham gia biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc Nhân dịp kiểm định đinh kỳ phổ quát.

Bức thư kêu gọi viết rằng “Trong  lần Kiểm  Điểm  Định  Kỳ Phổ  Quát  của  Hội  đồng  Nhân  Quyền Liên Hiệp Quốc  vào tháng  hai năm 2014, nhà  cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã chấp nhận 182 khuyến nghị liên quan đến tình trạng nhân quyền và dân quyền của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế, giáo dục, tôn giáo, nhưng cho đến nay tình trạng dân quyền và nhân quyền trong nước, chẳng những không được cải thiện mà còn tệ hại hơn trước.”

Nhà cầm quyền CSVN đã  ban  hành  luật  An  Ninh  Mạng nhằm  tước  đoạt quyền tự do thông tin và biểu đạt của dân chúng. Đặc biệt là trong 2 năm qua, các nhà báo, bloggers, các nhà bảo vệ nhân quyền đã bị đàn áp nặng nề hơn, các tôn giáo bị bách hại, các tổ chức xã hội dân sự bị ngăn cản hoạt động.

 Nhằm hỗ trợ cho đồng bào trong nước đang tranh  đấu đòi nhân  quyền và dân quyền, Cosumnam và Hội Người Việt quốc gia Lausanne gồm 32 tổ chức  kêu gọi quý đồng hương ở hải ngoại, đặc biệt là Âu Châu, quý tổ  chức  và đoàn  thể  khắp  nơi hãy cùng nhau  biểu tình vào ngày Thứ ba 22 tháng 1, 2019, từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30, trước  Palais des Nations tại số Place des Nations, avenue de la Paix 14, 1202 Genève – Thụy Sĩ.  Sẽ có buổi hội luận và đêm văn nghệ đấu tranh vào ngày 21 tháng 1, 2019.

Ban Tổ Chức tại Thụy Sĩ – trong khả năng cho phép – sẽ sắp xếp nơi ngủ và ăn sáng cho 3 đêm 20, 21 và 22 tháng giêng 2019.  Vì số chỗ ngủ có giới hạn, xin vui lòng ghi danh và trả tiền thẳng đến các Hội đoàn thuộc quốc gia của quý vị. Ban Tổ Chức tại Thụy Sĩ không nhận ghi danh cá nhân.