Thư kêu gọi tham gia biểu tình của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Thư kêu gọi tham gia biểu tình của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

Ảnh: RFA