Thư kêu gọi ký tên vào thỉnh nguyện thư vận động cho nhân quyền Việt Nam 2015

Thư kêu gọi ký tên vào thỉnh nguyện thư vận động cho  nhân quyền Việt Nam 2015

Kính gởi quý khán giả của đài truyền hình SBTN,

Trong chiến dịch vận động cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, đài truyền hình SBTN sẽ hợp tác với các tổ chức đấu tranh trong nước để kêu gọi tất cả đồng hương tại Hoa Kỳ và khắp thế giới hãy cùng nhau ký vào thỉnh nguyện thư vận động cho Nhân Quyền Việt Nam trong năm 2015.

Một trong những bước đầu trong chiến dịch đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền là đồng hương trong và ngoài nước hãy cùng với chúng tôi tham gia và vận động nhiều người khác cùng ký tên vào “Thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và các Cơ chế Nhân quyền Quốc Tế về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và chiến dịch Vận Động Tự Do – Dân Chủ – Nhân Quyền 2015 cho Việt Nam”. Mục tiêu nhắm đến là 100.000 chữ ký vào thời điểm cuối tháng 05-2015.

Xin quý khán giả SBTN và đồng hương khắp nơi hãy vào địa chỉ trực tiếp dưới đây:

https://www.change.org/p/the-people-s-human-rights-campaign-for-2015

để ký tên vào thỉnh nguyện thư.

Hãy cùng chúng tôi mỗi người là một ngọn nến để làm nên hàng ngàn ánh đuốc. Mỗi người góp một bàn tay để làm nên hình ảnh vạn cánh tay giơ lên vì Tự do, Dân chủ và Nhân quyền.

Đài Truyền Hình SBTN