05/07/2016 | 0

Thủ hiến Scotland gặp gỡ EU ở Edinburgh

Thủ hiến Scotland gặp gỡ EU ở Edinburgh

Edinburgh, Scotland. (Reuters) – Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon hôm nay đã gặp gỡ với các giới chức Liên Âu để thảo luận về quy chế của các công dân Liên Âu đang làm việc tại Scotland.

Chính phủ Scotland vẫn tiếp tục tìm kiếm các giải pháp để ở lại trong Liên Âu sau cuộc bỏ phiếu của Anh rời khỏi khối. Bà Sturgeon đã tuyên bố sẽ làm tất cả để giữ các mối liên kết với Liên Âu cho Scotland. Cử tri Scotland đã bỏ phiếu 62 trên 38 % muốn ở lại trong Liên Âu trong cuộc trưng cầu. Bà cũng không loại trừ việc kêu gọi một cuộc trưng cầu ly khai từ nước Anh cho Scotland lần thứ hai.

Bà Sturgeon đã mô tả qua Twitter là các cuộc thảo luận với các giới chức Liên Âu tại dinh thủ hiến Bute House, nơi bà cư trú là khá tích cực. Trong một thông điệp Twitter khác, bà Sturgeion cho biết bà cũng đã gặp gỡ với các giới chức chức kinh doanh Scotland để thảo luận về tác động kinh tế của việc Anh rời Liên Âu.

Bà Sturgeon đã từng nói một cuộc bỏ phiếu ly khai mới là rất có khả năng, nhưng hứa trước hết bà sẽ tìm mọi cách có thể được để giữ Scotland lại trong Liên Âu. (Lê Hoàng)