Thư gửi Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ yêu cầu chính Phủ Việt Nam phải đối xử công bằng đối với nghệ sĩ Hoa Kỳ biểu diễn tại Việt Namtừ Văn Phòng Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel (Địa Hạt 45) California

Thư gửi Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ yêu cầu chính Phủ Việt Nam phải đối xử công bằng đối với nghệ sĩ Hoa Kỳ biểu diễn tại Việt Namtừ Văn Phòng Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel (Địa Hạt 45) California

Ngày 16 tháng 2 năm 2024

Ngài Antony Blinken đáng kính

Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ

2201 C Street NW

Washington, DC 20520

Kính thưa ngài Bộ Trưởng Ngoại Giao Blinken,

Hàng năm, Bộ Ngoại giao chấp thuận rất nhiều thị thực cho công dân Việt Nam đến Hoa Kỳ để tham gia vào các hoạt động giải trí và biểu diễn nghệ thuật. Những chuyến thăm như vậy rất quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ văn hóa mật thiết giữa hai quốc gia chúng ta.

Tuy nhiên, trái với tinh thần trao đổi song phương mang tính công bằng, nguyên tắc ngoại giao cơ bản của quốc tế, các nghệ sĩ Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam không được hưởng các quyền hoạt động nghệ thuật tự do giống như khi chúng tôi đón tiếp các nghệ sĩ Việt Nam. Trong nhiều trường hợp, các nghệ sĩ Hoa Kỳ tại Việt Nam bị chính quyền địa phương sách nhiễu, yêu cầu kiểm tra nội dung trước buổi biểu diễn, và thậm chí còn bị các quan chức Đảng Cộng sản hủy bỏ các buổi biểu diễn đã lên lịch từ lâu vì họ lo sợ nội dung của chương trình biểu diễn. Những nghệ sĩ biểu diễn đã buộc phải ký cam kết không xuất hiện trong bất kỳ chương trình treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, và bị đưa vào danh sách đen nếu có vận động cho nhân quyền và công lý ở Việt Nam.

Tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao phải yêu cầu việc đối xử công bằng đối với các nghệ sĩ Hoa Kỳ ở Việt Nam. Trong khi trao đổi văn hóa là nền tảng thiết yếu trong mối quan hệ ngoại giao và thể hiện thiện chí giữa các nước, nếu không có sự đối xử mang tính công bằng, tính trung thực của các chương trình nghệ thuật này bị xâm phạm nghiêm trọng. Tôi kêu gọi Bộ Ngoại Giao hãy thảo luận với chính phủ Việt Nam để yêu cầu được đối xử công bằng cho các công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Cảm ơn ngài đã xem xét và tôi rất mong được làm việc với ngài về điều quan trọng này

Xin trân trọng kính chào,

Michelle Steel

Member of Congress