05/01/2016 | 0

Thủ đô động đất của nước Mỹ là Oklahoma

Thủ đô động đất của nước Mỹ là Oklahoma

Oklahoma, Oklahoma. (CBS) — Oklahoma chứ không phải California, giờ đây là thủ đô động đất của nước Mỹ.

Cho tới năm 2008, tiểu bang này có trung bình 1 tới 2 trận động đất mỗi năm. Hiện nay Oklahoma có 3 trận động đất mỗi ngày. Oklahoma không ngừng phá kỷ lục về số trận động đất với cường độ 3.0 hoặc cao hơn. Chỉ riêng trong năm ngoái đã có hơn 900 trận động đất với cường độ từ 3.0 trở lên. Hầu hết các nhà địa chất học liên hệ sự tăng vọt về động đất với kỹ nghệ dầu khí tại tiểu bang này, và sự việc các công ty dầu khí đã bơm một lượng nước khổng lồ vào các hang ngầm dưới mặt đất.

Nhà địa chất học Todd Halihan giảng dạy tại trường Đại Học Oklahoma State. Ông giải thích rằng, khi sản xuất dầu hỏa và khí đốt, người ta bơm nước muối xuống sâu dưới lòng đất. Lượng nước muối này không ảnh hưởng tới các mạch nước ngầm đang cung cấp nước uống. Tuy nhiên, có tác dụng phụ là người ta tạo ra động đất từ những giếng bơm. Kỹ nghệ dầu khí nói không có bằng chứng cho điều đó, nhưng người dân không cần ngả về bên nào, vì giờ đây họ phải tìm mọi cách để thích ứng với tình trạng động đất thường xuyên. (Huy Lam)