Thực Hư Về Việc Chỉnh Trang Hay Tháo Bỏ Bảng Tên Đường Tiếng Việt Ở Houston

Thời gian vừa qua, nhiều bàn phím ảo đã được gõ và phát tán đi trên mạng xã hội về việc những bảng tên đường tiếng Việt tại khu vực người Việt sinh hoạt buôn bán đang bị tháo xuống ở thành phố Houston, Texas. Chúng tôi có cuộc pv ông Steven Diêu là người có liên quan trong cuộc họp này với IMD cũng như nghị viên khu vực này là bà Tiffany Thomas. Sau đây xin mời quý vị xem phóng sự này để hiểu rõ thực hư về việc tháo bỏ hay chỉnh trang do phóng viên Huỳnh Phong tường trình từ Houston.