25/11/2017 | 2

Thủ tướng Canada Justin Trudeau xin lỗi vì chương trình tách rời trẻ em thổ dân khỏi gia đình

Thủ tướng Canada Justin Trudeau xin lỗi vì chương trình tách rời trẻ em thổ dân khỏi gia đình

Manitoba, Canada. (Reuters) – Thủ Tướng Canada Justin Trudeau đưa ra lời xin lỗi chính thức vào hôm qua, cho việc hàng ngàn thổ dân bị tách rời khỏi gia đình khi còn nhỏ tuổi từ cách đây nhiều thập niên. Hành động này là nỗ lực mới nhất của chính phủ tự do của Thủ Tướng Justin Trudeau, nhằm sửa chữa mối quan hệ không được ấm áp cư dân bản địa, những người thường cho rằng họ là nạn nhân của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống trong nhiều thế kỷ.

Trong một chương trình được gọi là “Sixties Scoop,” các cơ quan phúc lợi mang 20,000 đứa trẻ thổ dân ra khỏi gia đình chúng, trong khoản bốn thập niên, từ đầu năm 1950 tới cuối năm 1980, và đặt chúng vào các nhà nuôi trẻ, hoặc cho những gia đình không phải là người bạn địa nhận nuôi chúng. Mỗi tỉnh, mỗi khu vực đều có chương trình và chính sách nhận con nuôi. Hầu hết những người nhận nuôi trẻ em bản địa đều là người da trắng. Thậm chí trẻ em bản địa Canada còn được đưa sang Hòa Kỳ hoặc các quốc gia ở châu Âu. Nhiều đứa trẻ trong số này bị lạm dụng, ngược đãi, bị đồng hóa và mất nguồn gốc.

Hiện nay Canada có khoảng 4 triệu thổ dân, chiếm 4% của toàn dân số nước này. Người dân bản địa có tỷ lệ nghèo đói, bị tù vì phạm tội, và tự tử cao hơn người Canada, ngược lại tuổi thọ của họ rất thấp. Họ thường là nạn nhân của tội ác bạo lực và tình trạng nghiện ngập ma túy. (Mai Đức)