13/03/2014 | 0

Thông tin y tế – sức khoẻ ngày 13 tháng 3

Thông tin y tế – sức khoẻ ngày 13 tháng 3

Los Angeles, California. (CBS)
Mở đầu thông tin là tin tức về bệnh cao huyết áp trong cư dân cộng đồng Tây Ban Nha. Một nghiên cứu mới đây cho thấy, bệnh cao huyết áp trong cộng đồng dùng ngôn ngữ tiếng Tây Ban Nha không được điều trị tới nơi tới chốn. Các nhà nghiên cứu tại viện Máu, Tim và Phổi Quốc gia khám phá ra rằng, rất nhiều người gốc Tây Ban Nha không mua bảo hiểm và không nhận thức về mối nguy hiểm của bệnh cao huyết áp.
Tiếp theo là cảnh báo về thuốc trị bệnh tiểu đường. Các nhà nghiên cứu đưa ra cảnh báo về một số loại thuốc trị bệnh tiểu đường có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim, nhưng những nguy cơ này thường bị bỏ qua trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Kết quả của cuộc nghiên cứu buộc Cơ quan Thực phẩm và Thuốc đòi hỏi giới chức thẩm quyền phải xem xét về nguy cơ mắc bệnh tim khi cho bệnh nhân sử dụng các loại thuốc mới làm giảm glucose để thử nghiệm.
Cuối cùng là thông tin liên quan đến việc bệnh nhân không cần phải ở lại qua đêm tại bệnh viện sau ca giải phẫu thay khớp. Các nghiên cứu viên ở Philadelphia tìm thấy kết quả như nhau đối với bệnh nhân ngoại trú và bệnh nhân ở lại qua đêm trong bệnh viện. – N. Trần