21/08/2021 | 9

Thống kê dân số Hoa Kỳ cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ số lượng người đa chủng tộc trong thập niên qua

Thống kê dân số Hoa Kỳ cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ số lượng người đa chủng tộc trong thập niên qua

Theo dữ kiện thống kê dân số Hoa Kỳ được công bố tuần trước, dân số Hoa Kỳ đang trở nên đa dạng hơn ngay cả khi tốc độ tăng trưởng dân số nói chung đang chậm lại, đặc biệt là sự gia tăng đột biến ở người Hoa Kỳ đa chủng tộc.

Số lượng người Hoa Kỳ đa chủng tộc, những người được xác định là có hai chủng tộc trở lên, đã tăng từ 9 triệu người vào năm 2010, tương đương 2.9% dân số, lên 33.8 triệu người vào năm ngoái, tương đương 10.2% dân số. Số lượng người Hoa Kỳ đa chủng tộc đã tăng lên ở hầu hết các quận trên khắp Hoa Kỳ trong thập niên qua, đặc biệt là ở Texas và Florida. Dân số gốc Tây Ban Nha và châu Á không phải da trắng cũng tăng mạnh.

Trong khi đó, dân số da trắng lần đầu tiên giảm tổng thể, mặc dù tỷ lệ người da trắng trong dân số đã giảm kể từ những năm 1960s. Các nhà xã hội học và nhân khẩu học cho biết sự gia tăng dân số đa chủng tộc một phần là do sự thay đổi nhân khẩu học.

Khi các cuộc hôn nhân giữa các chủng tộc trở nên phổ biến hơn, nhiều trẻ đa chủng tộc sẽ được sinh ra. Nhưng nhiều người Hoa Kỳ cũng được xác định là đa chủng tộc vì bảng câu hỏi thống kê dân số hiện tạo điều kiện cho mọi người mô tả chủng tộc của mình chi tiết hơn.

Bà Melissa Herman, giảng viên lâu năm tại Đại học Dartmouth University chuyên nghiên cứu về người trẻ đa chủng tộc và thái độ đối với những người đa chủng tộc, cho biết sự gia tăng này phản ánh những thay đổi thực tế về nhập cư và sinh sản.