Thống kê dân số cencus 2020, cơ hội việc làm trên toàn nước Mỹ

Chương trình thống kê dân số Hoa Kỳ, 2020 Census đã khởi động. Chương thống kê dân số là một trong những chương trình rất quan trọng của chính phủ cho bất cứ ai đang sinh sống trên đất Hoa Kỳ. Chương trình cũng tạo ra hàng trăm ngàn công việc ngắn hạn cho công dân Mỹ trên khắp cả nước. Tiến Trung xin được tường trình như sau.