10/12/2017 | 1

Thống đốc Wisconsin thực hiện thử ma túy đối với những người nhận trợ cấp thực phẩm

Thống đốc Wisconsin thực hiện thử ma túy đối với những người nhận trợ cấp thực phẩm

Madison, Wisconsin. (CBS) – Trong tuần qua, Thống Đốc Scott Walker bắt đầu thực hiện kế hoạch đưa Wisconsin thành tiểu bang đầu tiên thử ma túy đối với những người xin trợ cấp thực phẩm food stamp.

Hành động này bị chính phủ liên bang ngăn chặn, hoặc bị coi là không hợp hiến khi các tiểu bang khác tìm cách thực hiện. Kế hoạch của tiểu bang Wisconsin được cơ quan lập pháp do đảng Cộng Hòa kiểm soát chuẩn thuận hơn 2 năm trước, nhưng bị trì hoãn vì xung đột với qui định liên bang, ngăn cấm các tiểu bang áp đặt điều kiện bổ sung đối với những người nhận trợ cấp thực phẩm.

Tiểu bang Florida có qui định thử ma túy đối với những người nhận trợ cấp thực phẩm, nhưng tòa phúc thẩm liên bang đã chặn lại vào năm 2014, vì vi phạm sự bảo vệ của hiến pháp chống lại sự nghiên cứu không hợp lý. Ông Walker khởi kiện vào năm 2015, tìm cách để được thông qua việc kiểm tra người nhận trợ cấp thực phẩm, nhưng bị từ chối bởi vì chính phủ của Tổng Thống Obama.

Vào tháng 12 năm 2016, ông Walker yêu cầu chính phủ của tổng thống đắc cử Trump làm rõ rằng thử nghiệm ma túy được chấp nhận. Chính phủ chưa có hành động, nhưng nay ông Walker vẫn thực hiện kế hoạch của mình.

Ông Walker chuẩn thuận một thay đổi qui định, thực hiện việc kiểm tra và gởi tới cơ quan lập pháp để xem xét vào ngày Thứ Hai 11 tháng 12. FoodShare là tên gọi của tiểu bang Wisconsin đối với chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung của liên bang. (Nguyên Trân)