22/01/2014 | 0

Thống Đốc Wisconsin: Giảm Thuế Bất Động Sản

Thống Đốc Wisconsin: Giảm Thuế Bất Động Sản

Madison, Wisconsin (CBS)
Trong bài diễn văn Tình Trạng Tiểu Bang tại Quốc Hội trong ngày hôm nay, Thống Đốc tiểu bang Wisconsin Scott Walker dự trù phác thảo kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập và thuế nhà đất, tiết kiệm cho các chủ sở hữu nhà ở Wisconsin khoảng 150 Mỹ kim một năm. Trong một cuộc họp báo vào ngày hôm qua, ông Walder cho biết ông sẽ đề xuất cắt giảm thuế nhà đất, giảm khoảng 101 Mỹ kim cho một căn nhà có giá trị trung bình là 151,000 Mỹ kim. Ông cũng tìm cách cắt giảm thuế thu nhập. Những người có thu nhập tới 10,910 Mỹ kim một năm sẽ tiết kiệm được từ 44 cho tới 58 mỹ kim.
Hai khoản cắt giảm kể trên, tốn vào khoảng 504 triệu Mỹ kim, sẽ thêm vào khoản 100 triệu Mỹ kim cắt giảm thuế nhà đất và 650 triệu Mỹ kim cắt giảm thuế thu nhập đã được thông qua vào năm ngoái.
Kế hoạch cắt giảm thuế của ông Walker sẽ là tâm điểm của bài diễn văn Tình Trạng Tiểu Bang lần thứ 4 của ông, trước cuộc họp chung với Thượng Viện và Hạ Viện tiểu bang.
Các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện và Hạ Viện tiểu bang ca ngợi kế hoạch của thống đốc.
Các đề xuất cắt giảm thuế được đưa ra khi ông Walker phải đối mặt với cuộc tái tranh cử vào tháng 11.
Ông Walker đang tính tới việc trở thành một ứng cử viên tổng thống vào năm 2016.
Đối thủ của ông trong cuộc đua tại tiểu bang là bà Mary Burke, thuộc đảng Dân Chủ, cựu giám đốc của hãng Treck Bicycle.

Minh Hằng