04/04/2015 | 2

Thống đốc Virginia ký sắc lệnh cấm hỏi lịch sử hình sử trong đơn xin việc

Thống đốc Virginia ký sắc lệnh cấm hỏi lịch sử hình sử trong đơn xin việc

Richmond, Virginia. (CBS) – Thống đốc Terry McAuliffe ký một sắc lệnh cải cách việc tuyển dụng nhân viên ở tiểu bang, loại bỏ câu hỏi về lịch sử hình sự trong đơn xin việc của tiểu bang.

Thống đốc cho biết ông muốn nói rõ lịch sử hình sự của người nộp đơn không phải là yếu tố quyết định trong việc tuyển người, trừ phi quá khứ của người tìm việc có liên quan đến công việc tiềm năng. Ông McAuliffe nói trong một nền kinh tế mới ở Virginia, người mắc sai lầm và đã trả giá sẽ được tái chào đón vào xã hội và được cho cơ hội để thành công. Sắc lệnh này loại bỏ trở ngại không cần thiết cho sự thành công về kinh tế cho những người xứng đáng có cơ hội thứ hai.

Virginia tự hào có một môi trường kinh doanh đa dạng và phát triển mạnh. Hàng năm, nhiều doanh nghiệp mới khai trương cơ sở ở Khối Thịnh Vượng Chung vì môi trường kinh doanh nhiệt tình và lực lượng lao động có chất lượng. Nhưng nhiều người có lịch sử hình sự không thể tìm được việc làm ở Virginia. Dự án Luật Việc làm Quốc gia ước tính 70 triệu người Mỹ trưởng thành từng bị bắt hoặc bị kết án trong quá khứ rất khó tìm được việc làm.

Theo ông McAuliffe, việc mở rộng cơ hội việc làm không chỉ cải thiện sức khỏe tài chính của Khối Thịnh Vượng Chung, mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả công dân bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận với nhà ở, giáo dục và các lợi ích xã hội khác. (Mai Đức)