20/01/2014 | 0

THỐNG ĐỐC TIỂU BANG ILLINOIS KÊU GỌI TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU

THỐNG ĐỐC TIỂU BANG ILLINOIS KÊU GỌI TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU

Chicago, Illinois. (CBS)
Khi tới thăm một nhà thờ ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, để kỷ niệm Ngày Martin Luther King Junior, Thống Đốc tiểu bang Illinois Pat Quinn đã kêu gọi tăng mức lương tối thiểu.
Thống Đốc Pat Quinn tiếp tục thúc đẩy để tăng mức lương tối thiểu ở tiểu bang Illinois lên thành ít nhất là 10 Mỹ kim một giờ.
Ông cho biết: việc tăng mức lương tối thiểu sẽ giúp các công dân đang phải sống trong một xã hội nghèo khổ.
Đối với ông Pat Quinn: Không có cách nào để vinh danh Tiến Sĩ Martin Luther King Junior tốt hơn là tăng mức lương tối thiểu ở tiểu bang Illinois.
Cuộc sống của tiến sĩ King luôn tràn ngập sự cống hiến và lòng nhân hậu.
Mọi người có thể kế thừa sứ mệnh xóa đói giảm nghèo của ông bằng cách tăng mức lương tối thiểu lên ít nhất là 10 Mỹ kim.
Theo văn phòng Thống Đốc, mức lương tối thiểu của người lao động ở tiểu bang Illinois là 16,600 một năm, thấp hơn mức Nghèo Liên Bang cho một gia đình gồm 3 người.
Nếu mức lương tối thiểu của tiểu bang phù hợp với tỷ lệ lạm phát thì nó phải ở mức 10.75 Mỹ kim một giờ.
Theo bộ Lao Động, mức lương tối thiểu cao nhất trên toàn quốc là 9.32 một giờ Mỹ kim tại Washington.
Wyoming có mức lương tối thiểu thấp nhất là 5.15 Mỹ kim một giờ.
Nếu mức lương tối thiểu tại tiểu bang Illinois tăng lên thành 10 Mỹ kim một giờ, tiểu bang này sẽ là nơi có mức lương tối thiểu cao nhất nước.
Minh Hằng