14/01/2014 | 0

THỐNG ĐỐC TIỂU BANG CALIFORNIA JERRY BROWN CHƯA THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG HẠN HÁN KHẨN CẤP

THỐNG ĐỐC TIỂU BANG CALIFORNIA JERRY BROWN CHƯA THÔNG BÁO TÌNH TRẠNG HẠN HÁN KHẨN CẤP

Fresno, California (CBS)
Trong chặn dừng chân đầu tiên của chuyến đi 2 ngày tới khu vực Thung Lũng miền Trung, Thống Đốc Tiểu Bang California Jerry Brown đã tới thăm thành phố Fresno.
Trong một cuộc họp báo, thống đốc thừa nhận tiểu bang California đang bị hạn hán. Nhưng ông không tuyên bố tình trạng hạn hán khẩn cấp đối với tiểu bang.
Trình trạng hạn hán khẩn cấp sẽ nới lỏng các qui định về môi trường và dễ dàng chuyển nước cho các nông dân. Thiếu mưa và tác động của nó đối với nền kinh tế dựa vào nông nghiệp đang là một vấn đề quan trọng ở Thung Lũng San Joaquin.
Tháng trước, Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein và Dân Biểu Jim Costa, cả hai đều thuộc đảng Dân Chủ, đại diện cho tiểu bang California, kêu gọi ông Brown ngay lập tức tuyên bố tình trạng hạn hán và yêu cầu tuyên bố khẩn cấp rộng hơn từ phía Tổng Thống Barack Obama, cho phép tăng nhanh việc chuyển nước, hỗ trợ tài chánh và đình chỉ một số qui định của tiểu bang cũng như liên bang.
Hôm Thứ Năm tuần trước, Liên Đoàn Nông Dân Nisei, Liên Minh Nước California Latin và nhiều nhóm khác đang lên kế hoạch biểu tình trước thềm Quốc Hội Tiểu Bang ở thủ phủ Sacaramento, nhằm kêu gọi hành động ngắn hạn đối với nước, cũng như xây dựng dài hạn hạ tầng cơ sở mới để đối phó với vấn đề thiếu nước của tiểu bang.

Minh Hằng