07/09/2021 | 41

Thống Đốc Texas Greg Abbott ký thông qua dự luật bầu cử

Thống Đốc Texas Greg Abbott ký thông qua dự luật bầu cử

Thống đốc Texas Greg Abbott đã ký thành luật một dự luật được đảng Cộng hòa hậu thuẫn thắt chặt các quy tắc bỏ phiếu, khi các nhà hoạt động bỏ phiếu vận động để chống lại đạo luật bằng các đưa ra các vụ kiện.

Thống đốc Cộng Hòa Abbott, đã ký đạo luật hôm thứ Ba sau một cuộc chiến kéo dài nhiều tháng với các nhà lập pháp Dân chủ, những người đã cố gắng ngăn chặn nó, sử dụng các chiến thuật bao gồm việc bỏ ra ngoài phòng họp vào tháng Bảy, trong đó nhiều thành viên tại Hạ viện rời Texas để đến Washington, D.C.

Các thành viên đảng Dân chủ nói rằng luật Texas đại diện cho luật mới nhất của các tiểu bang dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng hòa nhằm mục đích ngăn chận các phiếu bầu, đặc biệt là giữa các nhóm thiểu số, ở các tiểu bang như Texas, Georgia và Florida. Những người ủng hộ dự luật nói rằng các hạn chế mới là cần thiết để bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, trong khi những người chỉ trích cho rằng đạo luật này nhằm ngăn chặn các phiếu bầu của đảng Dân chủ trong các cuộc đua sắp tới khi Texas tiếp tục trở thành một bang chiến trường.

Mới tuần trước, những người ủng hộ quyền bỏ phiếu đã kiện để ngăn luật này, cho rằng các quy tắc của nó sẽ khiến người da màu khó bỏ phiếu hơn một cách bất tương xứng.