10/09/2017 | 3

Thống đốc Texas công bố ủy ban tái thiết Texas

Thống đốc Texas công bố ủy ban tái thiết Texas

Austin, Texas. (CBS) – Thống Đốc tiểu bang Texas, ông Greg Abbott vừa công bố Ủy Ban Tái Thiết Texas của thống đốc.

Ủy ban sẽ do hiệu trưởng trường Đại Học Texas A&M, ông John Shard dẫn đầu. Ủy ban sẽ giám sát phản ứng và nỗ lực cứu trợ giữa chính phủ tiểu bang và địa phương, nhằm bảo đảm nạn nhân bão Harvey nhận được mọi thứ họ cần càng sớm càng tốt. Ủy ban cũng sẽ tham giao vào quá trình tái thiết, tập trung vào việc khôi phục cầu đường, trường học và các tòa nhà chính phủ tại các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Thống Đốc Abbott cho biết mặc dù bão đã qua, quá trình khôi phục mới chỉ bắt đầu. Ủy ban mới, do hiệu trưởng Sharp dẫn đầu, sẽ bảo đảm các nạn nhân nhận được mọi thứ họ cần và cung cấp nguồn lực liên tục cho những cộng đồng bị tàn phá. Texas sẽ không nghỉ cho tới khi quá trình này hoàn tất.

Ông Sharp sẽ cùng thống đốc Abbott tới thăm các khu vực bị ảnh hưởng của bão Harvey và gắp các viên chức địa phương để tìm hiểu nhu cầu cộng đồng của họ. Các cơ quan tiểu bang tại Texas cũng sẽ đóng một vai trò lớn trong việc phối hợp và hợp tác với Ủy Ban của Thống Đốc. (Nguyên Trân)