08/03/2014 | 0

Thống đốc Texas có ý định ra tranh cử tổng thống

Thống đốc Texas có ý định ra tranh cử tổng thống

Washington, DC. (CBS)
Thống Đốc tiểu bang Texas Rick Perry, thuộc đảng Cộng Hòa, dẫn đầu ngày thứ hai của Hội Nghị Hành Động Chính Trị Bảo Thủ, gọi tắt là CPAC, bằng một bài diễn văn được mọi người đón nhận nồng nhiệt nhất trong hội nghị cho tới nay.
Ông Perry nhấn mạnh đến những chủ đề tương tự như những điều mà ông tán thưởng trước khi ra tranh cử tổng thống, đặc biệt là khi chính phủ liên bang cần hạn chế nhiều hơn so với hiện nay và không làm những điều không được hiến pháp minh thị. Ông Perry nói đã tới lúc Washington nên tập trung thực hiện một số điều được Hiến Pháp qui định là nhiệm vụ của chính phủ liên bang. Ông nói chính phủ nên giải quyết vấn đề đúng thời hạn và làm việc cả ngày Thứ Bảy nếu cần.
Ông Perry từng tiến hành một chiến dịch tranh cử tổng thống không thành công vào năm 2012. Nhưng vị thống đốc tiểu bang Texas sẽ nghỉ hưu trong năm nay và nói rằng ông đang xem xét việc ra tranh cử tổng thống một lần nữa. Các thính giả đứng dậy vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt khi ông Perry kết thúc bài diễn văn của mình và nói lớn câu kết của ông, rằng mọi người ở đây đại diện cho niềm hy vọng mới vào sự hồi phục của đất nước Hoa Kỳ. – N. Trần