14/08/2014 | 0

Thống đốc Rick Perry và lệnh điều động vệ binh quốc gia

Thống đốc Rick Perry và lệnh điều động vệ binh quốc gia

MCallen, Texas. (CBS) – Các thành viên Vệ binh Quốc gia Texas vừa hoàn thành việc huấn luyện chiến đấu. Đối với một số người, nhiệm vụ tiếp theo sẽ là tăng cường bảo vệ biên giới.

Thống đốc Rick Perry ra lệnh điều động một ngàn vệ binh quốc gia, giúp các cơ quan tiểu bang cho vấn đề an ninh biên giới. Họ sẽ theo dõi và báo cáo các trường hợp vượt biên lậu, nhưng không có quyền bắt giữ. Ủy ban hành động chính trị của ông Perry thực hiện các quảng cáo online, yêu cầu mạnh thường quân đóng góp. An ninh biên giới trở thành một phần nổi bật trong thông điệp chính trị của ông.

Khi được hỏi về quyết định điều động vệ binh quốc gia bị nhiều chỉ trích, Thị trưởng Ruben Villareal của thành phố Rio Grande, nằm cách biên giới Mexico khoảng 150 thước, nói ông không cần biết mọi người chỉ trích gì về vấn đề này, ông rất cần sự hiện diện của vệ binh quốc gia tại đây, việc họ có mặt giúp người dân địa phương yên tâm hơn. Ông Perry lập luận sự gia tăng của trẻ em nhập cư lậu khiến nguồn lực ngăn chặn buôn lậu ma túy bị giảm sút. Tuy nhiên, số trẻ em nhập cư lậu không người lớn đi kèm trong tháng 7 giảm sút một nửa so với tháng 6. Nếu lệnh điều động có hiệu lực, mỗi tháng Washington phải chi trả khoảng 12 triệu Mỹ kim. (M. Đức)