14/02/2015 | 0

Thống đốc Pennsylvania cấm án tử hình

Thống đốc Pennsylvania cấm án tử hình

Harrisburg, Pennsylvania. (CBS) — Thống Đốc Tom Wolf loan báo một lệnh cấm án tử hình ở Pennsylvania.

Lệnh cấm tạm thời này sẽ có hiệu lực cho đến khi nào thống đốc nhận được và duyệt xét bản phúc trình của Ủy Ban Đặc Nhiệm Và Cố Vấn Về Án Tử Hình của tiểu bang. Hành động của Thống Đốc Wolf đã gặp sự chống đối gần như đồng loạt của các giới chức thực thi luật pháp. Biện lý quận hạt Cumberland, ông David Freed cáo buộc rằng, Thống Đốc Wolf đã quyết định tự mình làm luật. Ông Freed và một biện lý khác là ông Ed Marsico nói rằng, hành động của Thống Đốc Wolf không hợp pháp, và họ dự trù sẽ kiện lệnh cấm của ông ra tòa. Ông Freed nhấn mạnh rằng, làm luật là quyền hạn của cơ quan lập pháp.

Thống Đốc Wolf nói rằng, lệnh cấm của ông sẽ có hiệu lực ít nhất cho tới khi có bản phúc trình của một hội đồng đặc biệt điều tra về án tử hình. Một thành viên của hội đồng này, Nghị Sĩ Daylin Leach đã lên tiếng ủng hộ Thống Đốc Wolf. Nghị Sĩ Leach thuộc đảng Dân Chủ nói rằng đến một lúc nào đó, khi một chính sách không còn hiệu quả, thì cần phải thay đổi chính sách. Hôm Thứ Sáu ngày 13 tháng 2, ông Leach loan báo là ông đang giới thiệu một dự luật nhằm bãi bỏ án tử hình ở Pennsylvania.

Ông Leach nói rằng, chẳng những một người vô tội có thể bị hành quyết oan, mà án tử hình còn quá tốn kém, khoảng 3 triệu Mỹ kim cho mỗi một trường hợp. (Huy Lam)