21/07/2015 | 0

Thống đốc Ohio tuyên bố tranh cử tổng thống

Thống đốc Ohio tuyên bố tranh cử tổng thống

Columbus, Ohio. (Reuters) – Thống Đốc tiểu bang Ohio John Kasich vừa công bố tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc, trở thành ứng cử viên thứ 16 của đảng Cộng Hòa.

Ông Kasich, cựu nghị sĩ, có thể là ứng cử viên nổi bật của đảng Cộng Hòa tham gia cuộc đua. Ông cần phải nhánh chóng thu hút sự ủng hộ để hội đủ điều kiện cho cuộc tranh luận đầu tiên của đảng vào ngày 6 tháng 8. Là một vị thống đốc nổi tiếng tại tiểu bang dao động, ông Kasich có kinh nghiệm tại cả Washington lẫn tiểu bang Ohio, giúp ông có thể là một ứng cử viên nặng ký. Theo kết quả thăm dò trên mạng của Reuters/Ipsos, Là một thành viên đảng Cộng Hòa, có tiếng là thẳng thừng, ông Kasich xếp hạng 14 trong số 16 ứng của viên của đảng Cộng Hòa. Trong cuộc thăm dò của RealClearPolitics ông được xếp hạng 12. Điều này khiến ông có nguy cơ không hội đủ điều kiện cho cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Cộng Hòa.

Để được tham dự, các ứng cử viên phải nằm trong số 10 ứng cử viên hàng đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc cho tới ngày 4 tháng 8. Điểm nổi bật của vị thống đốc, phục vụ hai nhiệm kỳ sẽ là phục hồi kinh tế tại tiểu bang Ohio trong khi ông đương nhiệm. Ông Kasich cho biết ông đã đưa ngân sách tiểu bang từ thâm hụt 8 tỷ Mỹ kim tới thặng dư mà không phải tăng thuế. (Nguyên Trân)