07/04/2016 | 0

Thống đốc Ohio John Kasich nói về tình trạng tiểu bang

Thống đốc Ohio John Kasich nói về tình trạng tiểu bang

Marietta, Ohio. (Reuters) – Sau thất bại ở Wisconsin, Thống đốc John Kasick trở về tiểu bang nhà Ohio và đọc diễn văn về tình trạng tiểu bang hôm thứ Tư.

Trong bài diễn văn, ông Kasick tập trung vào mối quan hệ giữa cảnh sát với cộng đồng mà họ phục vụ. Ông cho rằng tiểu bang đạt được tiến bộ trong lĩnh vực này. Trong vài năm qua, không khí căng thẳng giữa nhân viên công lực và cộng đồng tăng lên không chỉ ở Ohio, mà còn trên toàn quốc. Người dân tiểu bang tin rằng nếu không có lòng tin đối với nhau, cuộc sống ở các cộng đồng sẽ không được an toàn. Thống đốc Kasick tự hào nói rằng nhờ đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, Ohio vượt qua được khủng hoảng, mối tương tác giữa cảnh sát và cộng đồng được cho là tốt nhất Hoa Kỳ.

Bài diễn văn về tình trạng liên bang được đọc một ngày sau khi ông Kasick vận động không thành công ở Wisconsin. Bất chấp việc ông chỉ chiến thắng một lần ở tiểu bang nhà Ohio, Thống đốc Kasick tin rằng ông có thể được đề cử tại hội nghị đảng Cộng Hòa vào tháng 7. Các đồng minh của ông Kasick gặp nhau tại Washington để tìm kiếm các phương cách mà họ có thể tận dụng, nhằm giúp Thống đốc Ohio khi hội nghị đảng diễn ra ở Cleveland trong hơn 2 tháng nữa.

Họ muốn ngăn chặn đà tiến của đối thủ hàng đầu là nhà tỷ phú Donald Trump, nhưng cũng thú nhận rằng việc ông Kasick được đảng đề cử là điều khó xảy ra. (Mai Đức)