19/01/2015 | 0

Thống đốc New York tuyên bố đầu tư vào giới trẻ và lương tối thiểu

Thống đốc New York tuyên bố đầu tư vào giới trẻ và lương tối thiểu

New York, New York. (CBS) – Thống đốc New York Andrew Cuomo đưa ra một số tuyên bố về kế hoạch chống đói nghèo và bất bình đẳng kinh tế.

Thống đốc cho biết tiền lương ổn định, giúp giới trẻ có cơ hội việc làm, và giúp sinh viên tốt nghiệp trả được tiền nợ, là ba chủ đề chính trong chương trình nghị sự 2015 của ông. Ngoài ra, một cơ quan mới là văn phòng phát triển cộng đồng dựa trên đức tin, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra thay đổi về kinh tế và xã hội tích cực trong thành phố. Vài giờ trước đó, Thống đốc Cuomo thông báo việc bổ nhiệm Dân biểu tiểu bang Karim Camara làm giám đốc điều hành cơ quan trên. Ông Cuomo đề xuất một dự luật mới về lương tối thiểu hai cấp có thể giúp tăng lương tối thiểu một lần nữa. Ở cấp một, lương tối thiểu toàn tiểu bang là 10.50 Mỹ kim một giờ. Ở cấp hai, lương tối thiểu thành phố New York là 11.50 Mỹ kim một giờ, vì tiền thuê nhà và mức sinh hoạt ở thành phố luôn cao hơn ở các nơi khác.

Ông Cuomo còn dự định dự định dành ra hàng triệu Mỹ kim để giúp tăng việc làm cho giới trẻ thiểu số nội thành. Ở chủ đề thứ ba, ông có kế hoạch giúp sinh viên tốt nghiệp rời khỏi nhà trường với món nợ khổng lồ và đồng lương thấp. Ngoài ra, ông cũng nói về việc chi ra hàng triệu Mỹ kim cho sự phát triển nhà ở và cộng đồng. Ông nói các tổ chức tôn giáo cũng quan trọng trong việc giúp đào tạo lực lượng lao động, chương trình thực phẩm và giáo dục. (Mai Đức)