23/01/2015 | 0

Thống đốc Nebraska đọc diễn văn về Tình Trạng Tiểu Bang

Thống đốc Nebraska đọc diễn văn về Tình Trạng Tiểu Bang

Lincoln, Nebraska. (CBS) – Trong bài diễn văn về Tình Trạng Tiểu Bang tại Quốc Hội hôm thứ Năm, Thống đốc Nebraska Pete Ricketts đề xuất việc giảm thuế bất động sản cho tầng lớp trung lưu.

Thống đốc Ricketts nói về một thông điệp không bao giờ thay đổi mà ông nghe được trên khắp tiểu bang Nebraska là tiền thuế bất động sản quá cao. Mỗi năm, ông phải thêm vào ngân sách 60 triệu Mỹ kim cho quỹ cứu trợ tín dụng thuế bất động sản, tức là tăng khoảng 42% cho tổng cộng 400 triệu Mỹ kim trong kế hoạch giảm tiền thuế bất động sản trong hai năm. Thống đốc nói việc giảm thuế bất động sản sẽ giúp ích cho các chủ nhà thuộc tầng lớp trung lưu, chủ doanh nghiệp nhỏ, nông dân và các trang trại của họ. Theo Thống đốc Ricketts, Nebraska chỉ xếp sau New York và California về sưu cao thuế nặng, khiến người dân phải đối mặt với cuộc sống nhọc nhằn.

Trong bài diễn văn về Tình Trạng Tiểu Bang, ông Ricketts nói đề xuất giảm thuế bất động sản của ông gởi đi một thông điệp tích cực tới công dân và lãnh đạo doanh nghiệp khắp tiểu bang. Đề xuất trên sẽ được Quốc Hội thảo luận trong thời gian tới, và ông tin chắc Quốc Hội sẽ thông qua. Ông nói thuế không tăng lên sau một đêm và cũng không thể giảm ngay sau một đêm. Ông hy vọng Quốc Hội làm việc để giảm bớt gánh nặng về thuế cho người dân. (Mai Đức)