13/03/2015 | 1

Thống đốc Minnesota sử dụng tài khoản email cá nhân

Thống đốc Minnesota sử dụng tài khoản email cá nhân

Saint Paul, Minnesota. (CBS) – Thống đốc tiểu bang Minnesota Mark Dayton thú nhận không bao giờ sử dụng tài khoản email mà chính quyền tiểu bang cung cấp cho toàn thể nhân viên tiểu bang.

Ông sử dụng một địa chỉ email duy nhất là tài khoản cá nhân trên AOL.com. Nói đúng hơn, đây là tài khoản AOL mà ông tạo ra cách đây 15 năm. Trong một tuyên bố, văn phòng thống đốc cho biết ông sử dụng một tài khoản email cho toàn bộ thư điện tử về cá nhân, chính trị và công việc quản lý. Ông chịu trách nhiệm về tài chính cho mọi chi phí liên quan đến việc sử dụng tài khoản AOL này.

Chính quyền ông Dayton nói thư của ông gởi cho nhân viên tiểu bang đều được mã hóa ngay khi chúng được nhập vào hệ thống tiểu bang. Thống đốc nói thêm ông có thêm vào hai chương trình phần mềm gián điệp để tăng cường bảo mật. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp lo lắng cho rằng điều đó không đủ. Họ nói phải bắt buộc tất cả nhân viên cơ quan hành pháp sử dụng hệ thống chính quyền tiểu bang. Dân biểu Cộng Hòa Peggy Scott nói họ không thể sử dụng tài khoản cá nhân khi làm việc công, như vậy là thiếu minh bạch.

Theo ông Dayton, email của chính quyền trong tài khoản cá nhân ông luôn được công khai theo luật tiểu bang, luôn thực hiện theo chính sách xóa hoặc lưu của hai cựu thống đốc Pawlenty và Ventura. (Mai Đức)