19/01/2016 | 0

Thống đốc Michigan nói đã phụ lòng dân

Thống đốc Michigan nói đã phụ lòng dân

Lansing, Michigan. (Reuters) — Thống Đốc Rick Snyder của tiểu bang Michigan xin lỗi người dân thành phố Flint về vụ khủng hoảng nước uống nhiễm chì trong bài diễn văn Tình Trạng Tiểu Bang hôm Thứ Ba ngày 19 tháng 1.

Đối diện với những cuộc biểu tình và những vụ kiện về cách tiểu bang ứng phó với vụ khủng hoảng, ông Thống Đốc hứa sẽ cố gắng sửa chữa vấn đề. Ông Snyder cũng nhìn nhận rằng chính quyền đã phụ lòng người dân, và chính quyền ở đây bao gồm cả chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Ông cho rằng không một công dân nào trong tiểu bang của ông nên trải qua một thảm họa như thế này. Ông xác định người dân xứng đáng được giải trình, và quan trọng nhất, người dân có quyền được biết sự thật. Theo ông, chính quyền có trách nhiệm phải nói sự thật về những gì mà chính quyền đã làm. Thống Đốc Snyder, một đảng viên Cộng Hòa, đã yêu cầu các nhà làm luật chuẩn chi 28 triệu Mỹ kim để thực hiện những cuộc chẩn đoán và điều trị dành cho trẻ em và thiếu niên, thay thế những vòi nước và hệ thống ống nước tại các trường học và nhà trẻ tại thành phố Flint, và tiến hành một cuộc khảo sát đối với các ống nước trong thành phố.

Nguồn nước uống tại Flint đã bị nhiễm chì từ khoảng tháng Tư năm 2014, trong khi thành phố nằm dưới quyền kiểm soát của một quản trị viên khẩn cấp do tiểu bang bổ nhiệm. Để cắt giảm chi tiêu, thành phố đã tạm thời lấy nước từ sông Flint để làm nước sinh hoạt. (Huy Lam)