26/02/2014 | 2

Thống đốc Iowa thu thập đủ chữ ký đề cử

Thống đốc Iowa thu thập đủ chữ ký đề cử

Des Moines, Iowa. (CBS)
Thống đốc tiểu bang Iowa Terry Branstad đã gởi những chữ ký tiến cử mà ông cần để tái tranh cử trong năm nay. Vị thống đốc của đảng Cộng Hòa hôm qua đã nộp hơn 10,700 chữ ký cho văn phòng Ngoại Giao của tiểu bang. Con số này vượt qua mức 3,600 chữ ký mà ông cần phải thu thập cho tới ngày 14 tháng 3.
Ông Branstad cho biết số chữ ký tiến cử ông tới từ tất cả 99 quận trong tiểu bang, không chỉ có 10 quận theo như yêu cầu để tên của ông trên lá phiếu bầu. Theo ông, những chữ ký này là bằng chứng cho thấy. ông được ủng hộ mạnh mẽ trên toàn tiểu bang. Trong cuộc tổng tuyển cử, ông Brandstad sẽ phải đối mặt với ông Jack Hatch, thuộc đảng Dân Chủ, một thượng nghị sĩ tiểu bang từ Des Moines. Ông Hatch tuyên bố đã thu thập được những chữ ký cần thiết và sẽ đệ trình trước thời hạn. – N. Trần