01/04/2015 | 0

Thống đốc Indiana hứa sửa luật bị chống

Thống đốc Indiana hứa sửa luật bị chống

Indianapolis, Indiana. (Reuters) — Thống Đốc Indiana, ông Mike Pence hôm Thứ Ba ngày 31 tháng 3 nói rằng ông sẽ sửa chữa Đạo Luật Phục Hồi Tự Do Tôn Giáo trong tuần này, để minh định rằng các doanh nghiệp không thể lợi dụng đạo luật để từ chối phục vụ các cặp đồng tính.

Ông Pence, một chính khách Cộng Hòa, nói rằng đạo luật mà ông ký hồi tuần trước đã bị hiểu lầm và mô tả sai lạc, và ông kêu gọi Hạ Viện tiểu bang do đảng Cộng Hòa kiểm soát gửi cho ông một dự luật mới ngay trong tuần này để sửa chữa. Trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, Thống Đốc Pence cũng bào chữa rằng, đạo luật được soạn ra nhằm bảo vệ người dân thuộc mọi tín ngưỡng không bị chính quyền bắt buộc phải hành động ngược lại với các niềm tin của mình. Ông nhắc lại nhiều lần rằng, đạo luật không bao giờ nhắm kỳ thị bất cứ ai. Hai mươi tiểu bang khác của Hoa Kỳ đã ban hành những đạo luật tự do tôn giáo tương tự kể từ đầu thập niên 1990.

Những người chống đối đạo luật nói rằng, hoàn cảnh đặc biệt ở Indiana có thể cho phép sự kỳ thị chống lại cộng đồng LGBT. Tại các tiểu bang khác, nơi có luật tự do tôn giáo, đều có những đạo luật khác chống kỳ thị dựa trên khuynh hướng tính dục, chủng tộc, giới tính và tôn giáo. Riêng tiểu bang Indiana chưa từng có một luật nào như vậy. (Huy Lam)