THỐNG ĐỐC GLENN YOUNGKIN TÌM KIẾM SỰ ỦNG HỘ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MỸ GỐC Á TẠI VIRGINIA

THỐNG ĐỐC GLENN YOUNGKIN TÌM KIẾM SỰ ỦNG HỘ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MỸ GỐC Á TẠI VIRGINIA

Còn hai tuần nữa là đến cuộc tổng tuyển cử ở Virginia, Thống đốc Glenn Youngkin đã nói chuyện với cộng đồng người Mỹ gốc Á tại Eden Center ở Falls Church — trung tâm mua sắm lớn nhất của người Việt ở East Coast — chia sẻ cho họ về các mục tiêu và thành tựu lập pháp mà ông đạt được. Theo Patch.com, mặc dù nhân viên của ông Youngkin gọi chuyến thăm này là phi chính trị, nhưng vị thống đốc đã phát biểu về hàng loạt vấn đề từ phá thai đến giáo dục và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Chuyến thăm là một phần trong chương trình tiếp cận cộng đồng của thống đốc với các sự kiện hướng tới người Nam Hàn, Trung Cộng, Việt Nam, Ấn Độ và Pakistan, Sự kiện này được điều phối bởi giám đốc tiếp cận và gắn kết cộng đồng của thống đốc với sự giúp đỡ của Anh Tu Do, Harold Pyon, và những người khác trong cộng đồng Người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương ở Bắc Virginia. Eden Center là nơi có nhiều doanh nghiệp truyền thống của người Việt được thành lập bởi những người tỵ nạn đến Hoa Kỳ sau khi Sài Gòn bị cưỡng chiếm