29/04/2022 | 83

Thống Đốc Georgia ký luật cấm giảng dạy các khái niệm gây chia rẽ về chủng tộc

Thống Đốc Georgia ký luật cấm giảng dạy các khái niệm gây chia rẽ về chủng tộc

Georgia hôm thứ Năm (28 tháng Tư) trở thành tiểu bang mới nhất trong số ngày càng nhiều các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo chính thức thông qua đạo luật cấm giảng dạy các khái niệm “gây chia rẽ” về phân biệt chủng tộc.

Theo nguồn tin từ hãng Reuters, quyết định này là một phần trong phong trào của các thành viên đảng bảo thủ nhắm vào việc giảng dạy lý thuyết chủng tộc quan trọng (CRT), một lý thuyết học thuật xem xét sự phân biệt chủng tộc có cấu trúc trong các cơ quan của Hoa Kỳ.

Ông Brian Kemp, Thống đốc đảng Cộng hòa, cho biết tại buổi lễ ký dự luật ở Cumming, Georgia hôm thứ Năm rằng các lớp học của Georgia không phải là phương tiện để các đảng phái truyền bá về các chương trình nghị sự chính trị của họ.

Ông cho biết thêm gói dự luật sẽ “bảo vệ quyền cơ bản của các bậc phụ huynh trên khắp tiểu bang trong việc định hướng giáo dục con cái của họ.” Dự luật này cấm bất kỳ hướng dẫn nào khẳng định rằng Hoa Kỳ về căn bản là một quốc gia phân biệt chủng tộc hoặc nói rằng các cá nhân “nên cảm thấy đau khổ, tội lỗi hay bất kỳ hình thức khó chịu hoặc căng thẳng nào” vì chủng tộc của họ.

Một số tiểu bang, bao gồm Texas, Arizona và Oklahoma, cũng đã thông qua các lệnh cấm tương tự. Hầu hết không đề cập trực tiếp đến lý thuyết chủng tộc quan trọng. Những thành viên đảng bảo thủ thường viện dẫn thuật ngữ này để tố cáo các chương trình giảng dạy và chính sách mà họ cho là quá tự do, trong khi đó những người theo chủ nghĩa tự do cho rằng các lệnh cấm này tương đồng với việc kiểm duyệt học thuật.