23/09/2021 | 8

Thống Đốc Gavin Newsom thông qua các luật bảo vệ quyền riêng tư phá thai

Thống Đốc Gavin Newsom thông qua các luật bảo vệ quyền riêng tư phá thai

Vào thứ hai (ngày 20 tháng 9), Thống đốc Gavin Newsom đã ký thông qua hai đạo luật nhằm bảo vệ quyền riêng tư của những người cung cấp dịch vụ phá thai và bệnh nhân của họ, tuyên bố California là một “tiểu bang tự do sinh sản” trong khi tạo ra sự tương phản rõ rệt với Texas và những nỗ lực hạn chế phá thai của họ.

Một luật quy định việc quay phim người khác trong phạm vi 100 feet xung quanh phòng khám phá thai với mục đích đe dọa là trọng tội. Luật còn lại giúp những người tham gia chương trình bảo hiểm của cha mẹ họ dễ dàng giữ bí mật thông tin y tế nhạy cảm, bao gồm cả việc phá thai. Các điều luật, cùng với bình luận của ông Newsom, chỉ càng làm gia tăng sự cạnh tranh chính trị giữa hai tiểu bang đông dân nhất của đất nước.

California và Texas đã trở thành trung tâm của các hệ tư tưởng chính trị đối lập, với mỗi tiểu bang đưa ra các quan điểm đối lập về các vấn đề bao gồm chăm sóc sức khỏe, di dân và môi trường. Sự cạnh tranh đó rõ nét hơn gần đây với một luật mới của Texas cấm phá thai khi phát hiện nhịp tim. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ Hoa Kỳ đã quyết định để luật có hiệu lực trong lúc này, cấm hầu hết các trường hợp phá thai trong tiểu bang.

Việc đăng thông tin cá nhân về các nhà cung cấp dịch vụ phá thai hoặc bệnh nhân của họ trên mạng là bất hợp pháp ở California. Nhưng luật đó đã không được cập nhật kể từ giữa những năm 2000, trước khi có sự gia tăng của điện thoại thông minh có thể nhanh chóng đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội.