20/10/2021 | 8

Thống Đốc Gavin Newsom mở rộng tuyên bố hạn hán khẩn cấp để bao gồm tất cả các quận ở miền Nam California

Thống Đốc Gavin Newsom mở rộng tuyên bố hạn hán khẩn cấp để bao gồm tất cả các quận ở miền Nam California

Vào chiều thứ ba (ngày 19 tháng 10), với tình hình thiếu nước của California đang xấu đi nhanh chóng sau một mùa đông khô hạn nữa, Thống đốc Gavin Newsom đã mở rộng Tuyên bố Hạn hán Khẩn cấp để bao gồm toàn bộ các quận ở miền nam tiểu bang.

Bên cạnh đó, lệnh khẩn cấp cũng cho phép Ban Kiểm soát Tài nguyên Nước Tiểu bang cấm một số hành vi lãng phí nước, chẳng hạn như tưới nước xuống vỉa hè, tưới nước cho các bồn hoa công cộng và tưới cây cảnh sau một trận mưa bão.

Quá trình xác định những gì được phép và những gì không được phép sẽ sớm được hội đồng quản trị nước đưa ra. Các nhà cung cấp nước địa phương cũng sẽ được chỉ thị thực hiện các kế hoạch dự phòng thiếu nước đô thị và hạn hán trong nông nghiệp.

Theo Cơ quan Quản trị Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), những kế hoạch đó sẽ dẫn đến một năm khô hạn thứ ba liên tiếp, một điều hoàn toàn có thể xảy ra ở Nam California do hiện tượng thời tiết La Nina sẽ kéo dài trong suốt mùa đông năm nay.

Tuyên bố khẩn cấp của Thống đốc Newsom cũng sẽ mở đường cho các quỹ khẩn cấp để hỗ trợ việc cung cấp và phân phối nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tình trạng hạn hán của California trở nên tồi tệ hơn, với khoảng 87% tiểu bang trải qua hạn hán cực độ và gần một nửa trải qua loại hạn hán đặc biệt nghiêm trọng nhất.