25/06/2022 | 82

Thống Đốc Gavin Newsom ký dự luật bảo vệ dịch vu cung cấp phá thai và bệnh nhân đến từ những tiểu bang khác

Thống Đốc Gavin Newsom ký dự luật bảo vệ dịch vu cung cấp phá thai và bệnh nhân đến từ những tiểu bang khác

Thống đốc Gavin Newsom thông báo rằng sắp tới ông sẽ ký thành luật Dự luật Quốc hội (Assembly Bill) 1666, nhằm bảo vệ những công ty cung cấp dịch vụ phá thai và bệnh nhân của họ đến từ các tiểu bang khác.

Theo KTLA, dự luật sẽ vô hiệu hóa các luật cấm một người phá thai hoặc dịch vụ cung cấp phá thai của các tiểu bang khác khi cá nhân hoặc công ty nói trên đến California. Ông Newsom và các nhà lãnh đạo tiểu bang khác đã tổ chức họp báo vào chiều thứ Sáu (ngày 24 tháng 6) để nhắc lại cam kết của chính quyền tiểu bang trong việc mở rộng khả năng tiếp cận phá thai.

Thượng nghị sĩ Tony Atkins nói trong cuộc họp báo rằng thật đau lòng khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hủy bỏ Roe v. Wade đã cung cấp quyền phá thai cho người dân trong suốt 50 năm qua. Bên cạnh đó, ông Newsom nói rằng ông muốn toàn bộ Hoa Kỳ và thế giới hướng đến California trong thời điểm này. Assembly Bill 1666 được thông qua vài giờ sau khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hủy Roe v. Wade.

Ông Newsom nói rằng hiện không có tiểu bang nào khác ở Hoa Kỳ nỗ lực để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Ở các tiểu bang như Texas và Oklahoma, người dân có thể khởi kiện dân sự chống lại bất kỳ ai hỗ trợ người mang thai tìm cách phá thai. Assembly Bill 1666 là phản ứng trực tiếp của California đối với các luật nói trên.