11/05/2021 | 0

Thống Đốc Gavin Newsom đề nghị khoản kích thích kinh tế 600 mỹ kim cho hàng triệu người dân California

Thống Đốc Gavin Newsom đề nghị khoản kích thích kinh tế 600 mỹ kim cho hàng triệu người dân California

Vào thứ hai (ngày 10 tháng 5), Thống đốc Gavin Newsom, với thặng dư ngân sách dự kiến 75.7 tỷ mỹ kim, đã công bố một kế hoạch phục hồi kinh tế mới, trong đó chính phủ của ông sẽ gửi các khoản thanh toán trực tiếp mới cho hàng triệu người dân California và cứu trợ thêm cho những người thuê nhà.

Trong một cuộc họp báo, ông Newsom cho biết rằng nếu kế hoạch này được thông qua, tiểu bang sẽ cung cấp hàng tỷ mỹ kim hoàn thuế cho người dân. Hai phần ba người dân California sẽ được hưởng lợi từ khoản thanh toán trực tiếp 600 mỹ kim được gửi đến những người có thu nhập dưới 75,000 mỹ kim hằng năm. Các gia đình có người phụ thuộc, bao gồm cả những cư dân không có giấy tờ, sẽ được nhận thêm 500 mỹ kim.

Hiện tại, có khoảng 5.7 triệu người đủ điều kiện nhận 600 mỹ kim thanh toán trực tiếp theo chương trình Golden State Stimulus, nhưng kế hoạch mới sẽ mở rộng chương trình này và tăng gấp ba lần khoản đầu tư trước đó của California lên 11.9 tỷ mỹ kim, gửi tiền cứu trợ cho những cư dân không nhận được trong vòng đầu tiên.

Kế hoạch mới, mang tên California Comeback Plan, sẽ cung cấp 5.2 tỷ mỹ kim để giúp những người dân California có thu nhập thấp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch bằng cách trả 100% tiền nợ thuê nhà của họ. Thống đốc cũng công bố khoản cứu trợ 2 tỷ mỹ kim để giúp người dân California thanh toán các chi phí quá hạn như nước, khí đốt và điện.

Thị trưởng Oakland, bà Libby Schaaf, cho biết thành phố của bà đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và ca ngợi ông Newsom vì kế hoạch của ông, đồng thời kêu gọi cư dân nộp thuế. Vào Ngày của Mẹ, Thống đốc thông báo trong một video rằng ông cũng đã yêu cầu Cơ quan lập pháp bổ sung 100,000 vị trí chăm sóc trẻ em trên toàn tiểu bang và hàng triệu mỹ kim trong quỹ tiểu bang để hỗ trợ các gia đình và người chăm sóc trẻ em.