11/01/2022 | 47

Thống Đốc Gavin Newsom công bố ngân sách mới cho California

Thống Đốc Gavin Newsom công bố ngân sách mới cho California

Với doanh thu của California ở mức cao nhất từ trước đến nay, Thống đốc Gavin Newsom hôm thứ Hai (ngày 10 tháng Giêng) công bố kế hoạch ngân sách mới, theo đó cắt giảm thuế, đồng thời hứa hẹn sẽ chi trả phí chăm sóc sức khỏe cho tất cả những người di dân trưởng thành có thu nhập thấp tại tiểu bang đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Theo đài KTLA, California sẽ tiêu khoảng 2.2 tỷ mỹ kim tiền thuế mỗi năm để trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe cho những người di dân có thu nhập thấp.Trong khi đó, việc cắt giảm thuế của ông Newsom sẽ làm giảm doanh thu hơn 6.5 tỷ mỹ kim. Tuy nhiên, California hiện có thặng dư dự trù là 45.7 tỷ mỹ kim, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong việc thu thuế trong thời kỳ đại dịch.

California đánh thuế những người giàu có nhiều hơn những người có thu nhập thấp, đến mức, vào năm 2019, 1% những người có thu nhập cao nhất đã nộp gần 45% tất cả các khoản thuế thu nhập của tiểu bang. Trong thời kỳ đại dịch, nhóm 1% này cũng trở nên giàu có hơn. Mặc dù California có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất cả nước, tiểu bang này vẫn thu được ít nhất 25 tỷ mỹ kim tiền thuế nhằm vào lãi vốn vào năm 2021, con số cao nhất từ trước đến nay.

“Lãi vốn” (capital gain) là thu nhập đến từ việc bán một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, và là cách hầu hết những người giàu có kiếm tiền. Kế hoạch của ông Newsom, nếu được ký thành luật, sẽ chi trả phí chăm sóc sức khỏe cho thêm 700,000 người di dân có thu nhập thấp.  Người đóng thuế ở California đã trả chi phí chăm sóc sức khỏe cho những người di dân có thu nhập thấp từ 26 tuổi trở xuống và có kế hoạch chi trả cho những người từ 50 tuổi trở lên vào tháng Năm này. Đề nghị của Newsom sẽ bao gồm tất cả những người còn lại bắt đầu từ tháng 1 năm 2024.

Kế hoạch của thống đốc Newsom, nếu trở thành luật, sẽ bao gồm gần 700,000 người bổ sung. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh California Mark Ghaly cho biết tiểu bang đã hỗ trợ những người này thông qua tổ chức từ thiện, cấp cứu và các hình thức chăm sóc miễn phí khác, và các viên chức tin rằng việc bảo đảm dân số này theo thời gian sẽ giảm được những chi phí y tế.