20/04/2022 | 102

Thống Đốc Florida thúc đẩy cơ quan lập pháp tiểu bang kết thúc chế độ tự trị của Disney

Thống Đốc Florida thúc đẩy cơ quan lập pháp tiểu bang kết thúc chế độ tự trị của Disney

Ông Ron DeSantis, Thống đốc Florida, hôm thứ Ba (ngày 19 tháng 4) đã yêu cầu Cơ quan lập pháp bãi bỏ luật cho phép Walt Disney World điều hành chính phủ tư nhân đối với các vùng đất của họ ở tiểu bang.

Theo KTLA, ông DeSantis, một thống đốc đảng Cộng hòa quyền lực và là ứng cử viên tổng thống tiềm năng năm 2024, đã tranh cãi với Disney sau khi công ty này phản đối luật mới cấm trường học tiểu bang dạy về khuynh hướng tình dục và bản dạng giới tính ở lứa tuổi mẫu giáo đến lớp ba.

Khi giới lập pháp tiểu bang trở lại Tòa nhà Quốc hội cho phiên họp lập pháp đặc biệt về việc tái phân chia khu vực quốc hội, ông DeSantis đã đưa ra một tuyên bố cho phép chính phủ Florida thực hiện các dự luật nhằm xóa bỏ khu tự trị của Disney. Đảng Cộng hòa nhanh chóng nộp đơn đề nghị để thông qua hành động này.

Theo ông DeSantis, trong khi Cơ quan Lập pháp tiểu bang xem xét bản đồ quốc hội mới, họ cũng sẽ xem xét việc chấm dứt tất cả các quận đặc biệt đã được ban hành ở Florida trước năm 1968, và bao gồm cả Khu cải thiện Reedy Creek.

Khu Cải thiện Reedy Creek là một chính phủ tư nhân do Disney World kiểm soát và được Cơ quan lập pháp của tiểu bang thành lập vào năm 1967, cho phép công ty tự cung cấp các dịch vụ của chính phủ như quy hoạch, phòng cháy chữa cháy, điện nước, và cơ sở hạ tầng. Việc thúc đẩy trừng phạt công ty diễn ra sau khi Disney tuyên bố sẽ đình chỉ các khoản đóng góp chính trị trong tiểu bang sau khi Florida công bố luật “Don’t Say Gay.” (Đừng nói đồng tính)