10/01/2014 | 0

Thống Đốc Cuomo: Cho Phép Cần Sa Trong Mục Đích Y Khoa

Thống Đốc Cuomo: Cho Phép Cần Sa Trong Mục Đích  Y Khoa

Tin New York, New York.

Thống đốc tiểu bang New York Andrew Cuomo chính thức công bố một kế hoạch, cho phép cần sa y tế được sử dụng trong tiểu bang, để giúp đỡ người mắc bệnh ung thư và các bệnh khác.

Thống đốc của đảng Dân Chủ tận dụng bài diễn văn về Tình trạng Tiểu bang, cho phép 20 bệnh viện phân chia cần sa y tế cho bệnh nhân theo quy định của Sở Y tế.

Công bố này cho thấy sự đảo ngược quan điểm của ông Cuomo, là người trước đây phản đối cần sa y tế.

Trong khi ca ngợi hành động của thống đốc, một số người ủng hộ nói rằng New York vẫn nên ban hành một luật cho phép chương trình cần sa y tế của tiểu bang, hiện nay đang bị các thành viên Cộng Hòa ở tiểu bang ngăn chặn.

Gần đây Dân biểu Richard Gottfried đảng Dân Chủ và Thượng nghị sĩ Diane Savino đảng Dân Chủ, tổ chức phiên điều trần về một dự luật mà họ đang tài trợ, có tên Đạo luật Chăm sóc Từ bi, điều chỉnh và đánh thuế về cần sa y tế. Dự luật được Hội đồng thông qua nhưng Thượng viện bác bỏ.

Mặc dù cần sa vẫn được xem là bất hợp pháp ở New York, người sở hữu một lượng nhỏ cần sa không phải ra tòa mà chỉ bị phạt một ít tiền.

Ông Cuomo sử dụng bài diễn văn để ôn lại những thành tựu của ông trong ba năm qua, đồng thời để chuẩn bị ra tranh cử nhiệm kỳ hai vào mùa thu.

Mai Đức