25/01/2017 | 2

Thống Đốc California tuyên bố bảo vệ di dân lậu tới cùng

Thống Đốc California tuyên bố bảo vệ di dân lậu tới cùng

Sacramento, California. (CBS) – Trong bài diễn văn về tình trạng tiểu bang, thống đốc Jerry Brown tuyên bố chống chính phủ Trump tới cùng, bảo vệ luật di dân, luật sức khỏe và luật môi trường của California.

Ông Brown khẳng định California không bao giờ phản bội di dân lậu. Tiểu bang sẽ bảo vệ những người tìm đường đến California để có cuộc sống tốt đẹp. Ông sẽ tham gia cùng một số thống đốc Dân Chủ khác, bảo vệ những đạo luật mà ông Trump cam kết xóa bỏ, trong đó có đạo luật về biến đổi khí hậu và đạo luật phá thai.

Thậm chí các nhà lập pháp Cộng Hòa cũng đứng dậy vỗ tay khen ngợi bài diễn văn của ông Brown, nhưng lo rằng luận điệu tuyên chiến của ông Brown sẽ làm hại tiểu bang. Thượng Nghị sĩ Jim Nielsen nói điều này không tốt cho tương lai của người dân tiểu bang, vì họ vẫn còn nhận sự tài trợ của liên bang cho nhiều chương trình phúc lợi. Dân biểu Jim Patterson nhận xét việc ông Brown tự biến thành kẻ thù của Washington là sai lầm. Tuyên chiến với Washington không đưa tiểu bang đi tới đâu. California sẽ không nhận được gì từ liên bang vì mọi cánh cửa sẽ đóng lại.

Theo ông Patterson, qua tuyên bố trên, ông Brown đánh mất cơ hội nói về tỷ lệ nghèo đói, homeless, tội ác và chi phí cho cuộc sống quá cao. Mindy Romero là giáo sư đại học UC Davis, nhận xét rằng ông Brown có quyền kiểm soát tiểu bang trong một số lĩnh vực, nhưng với lĩnh vực về di dân và người tị nạn, ông nên để chính phủ liên bang quyết định. (Mai Đức)