23/05/2022 | 41

Thống Đốc California sẽ ra lệnh giới hạn sử dụng nước trừ khi cư dân tự nguyện tiết kiệm nước

Thống Đốc California sẽ ra lệnh giới hạn sử dụng nước trừ khi cư dân tự nguyện tiết kiệm nước

Thống đốc California Gavin Newsom hôm thứ Hai khuyến cáo rằng ông sẽ ra lệnh nghiêm ngặt việc sử dụng nước trên toàn tiểu bang nếu các doanh nghiệp và người dân không cắt giảm lượng tiêu thụ nước của chính họ khi đối mặt với hạn hán nghiêm trọng.

Thống đốc Newsom đã đưa ra tối hậu thư trong cuộc họp với các cơ quan cấp nước lớn nhất của California trước tình hình mà các chuyên gia lo ngại có thể là một mùa hè khô nóng nữa sau hơn ba năm hạn hán. Hạn hán kéo dài đã khiến phần lớn gỗ và đất trồng cây cọ của California bị khô, dẫn đến nhiều năm có hỏa hoạn đặc biệt khắc nghiệt trên toàn tiểu bang.

Văn phòng thống đốc đề nghị rằng cư dân có thể bảo tồn bằng cách tắm trong thời gian ngắn hơn, giặt ít quần áo hơn và ít tưới cỏ hơn. Cơ quan Metropolitan Water District ở Nam California đã ra lệnh cho cư dân của các Hạt Los Angeles, Orange, San Diego, Riverside, San Bernardino và Ventura tưới cỏ và vườn không quá hai lần một tuần.

Cơ quan cho biết họ sẽ phạt người dân 2,000 Mỹ Kim nếu họ bị bắt gặp tưới cỏ quá thường xuyên. Thống đốc Newsom trước đây đã kêu gọi người dân California sử dụng ít nước hơn 15%. Ông nói với các cơ quan cấp nước hôm thứ Hai rằng những nỗ lực đó vẫn chưa đủ.