26/09/2021 | 0

Thống Đốc California ký thông qua luật loại bỏ sử dụng từ “Alien” để gọi người di dân

Thống Đốc California ký thông qua luật loại bỏ sử dụng từ “Alien” để gọi người di dân

California sẽ loại bỏ từ “alien” – ám chỉ người di dân – khỏi các văn bản luật của tiểu bang, một thuật ngữ mà Thống đốc Gavin Newsom cho là “xúc phạm con người” và đã gây ra chia rẽ. Vào thứ sáu (ngày 24 tháng 9), thống đốc Newsom đã ký một đạo luật loại bỏ từ này khỏi các phần khác nhau của bộ luật tiểu bang California.

California đã thông qua luật vào năm 2015 và 2016 để xóa từ này khỏi bộ luật lao động và giáo dục của tiểu bang. Nhưng luật mà thống đốc Newsom ký hôm thứ Sáu đã kết thúc công việc bằng cách loại bỏ từ này khỏi tất cả các bộ luật của tiểu bang. Từ này sẽ được thay thế bằng các thuật ngữ như “noncitizen” – người không có quốc tịch Hoa Kỳ – hoặc “immigrant” – người di dân.

Chính phủ liên bang đã sử dụng thuật ngữ “alien” để mô tả những người ở Hoa Kỳ không phải là công dân kể từ năm 1798 với việc thông qua Aliens and Sedition Acts. Nhưng Dân biểu Luz Rivas cho biết từ đó đã được sử dụng để chống lại và xúc phạm người di dân. Các chính phủ, thư viện và cơ quan thông tấn đã cập nhật ngôn ngữ xoay quanh di dân của họ trong những năm gần đây.

AP đã cập nhật vào năm 2013 đã khuyên các nhà báo không nên sử dụng từ “alien” khi nói về người di dân và thư việnHarvard Library cũng đã thực hiện hành động tương tự vào tháng 3 năm ngoái. Và vào tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ra lệnh cho các cơ quan di trú liên bang ngừng gọi người di dân bằng từ này.